ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:48
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ނިއުކާސަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ނިއުކާސަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ނިއުކާސަލް އަތުން ބަލިވެ ޔުނައިޓެޑު ހަތް ވަނަ އަށް
 
ނިއުކާސަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވީ 1-0 އިން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ނިއުކާސަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައުޓެޑު ބަލިވީ 1-0 އިންނެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ގަލަތަސަރާއިއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެ، ޔުނައިޓެޑަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލުމުން އެ ޓީމު އޮތީ ޕްރެޝަރުގަ އެވެ.

Advertisement

މެޗު ފަށައިގެން ޔުނައިޓެޑުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަކެއް ތަނަވަސް ކުރި އެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ އަލެހަންދްރޯ ގާނާޗޯ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ހުއްޓުވީ ނިއުކާސަލްގެ ގޯލު ކީޕަރެވެ. މެޗުގައި ނިއުކާސަލް އިން ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލު ކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ ވަނީ ރަނގަޅު ސޭވްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. ނިއުކާސަލް އިން ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ކިއެރަން ޓްރިޕިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެންތަނީ ގޯޑަން އެވެ.

ބައްޔާއެކު ޔުނައިޓެޑު ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ ހަތް ވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 14 މެޗުން 24 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ޔުނައިޓެޑު އަތުން މޮޅުވެ، ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ނިއުކާސަލް ވަނީ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. އެއީ 14 މެޗުން 26 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަ ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމަށް ވެސް ހަމަ އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ނިއުކާސަލް ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް