ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:55
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް އެއްވަނާގައި 4 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް
 
ވޮލުވްސް އަތުން މޮޅުވީ 2-1 ން

އާސެނަލް އިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. އާސެނަލް އެއްވަނާގައި ލީޑް 4 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކުރީ ވޮލްވުސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އާސެނަލް އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވުލުވްސް ބަލިކުރީ 2-1 ނެވެ. މެޗަށް ނިކުއިންއިރުވެސް އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް އަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ހަވަނަ މިނިޓްގައި ސަކާ އެވެ. 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް ލަނޑުޖަހާ ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު ތިރީސް މިނިޓާއި, ދެވަނަ ހާފްގައިވެސް އާސެނަލް އަށް އިތުރު ލަނޑެއް ނުޖެހުނެވެ. ބަދަލުގައި ފެނުނީ މެޗު ނިމެން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ވޮލްވުސް އިން ފަރަގު ކުޑަކުރި ތަނެވެ. އެއީ މެތިއުސް ކުންހާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement

މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ 14 މެޗުން 33 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ދެވަނާގައި ޗެމްޕިއަން ސިޓީ އޮތީ 13 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ލިވަޕޫލް ތިންވަނާގައި އޮތީ 28 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ހަމަ އެއަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ހަތަރު ވަނާގައި އޮތީ އެސްޓަން ވިލާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް