ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:23
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
ރޮއިޓާރސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން، ގާޑިއޯލާގެ ތައުރީފު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަށް!
 
ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ޕޮސްޓެކޮގްލޫ އަންނަނީ ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި އަންގޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ޕޮސްޓެކޮގްލޫ އަންނަނީ ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ އޭނާ އަކީ ވެސް ފުޓުބޯޅައިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކޯޗެއް ކަމަށާއި، ޓޮޓެންހަމުން ކުޅޭ މެޗުތައް އޭނާ ބަލާ ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް މި ފަހުން ޓޮޓެންހަމް އަންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ކަމަށާއި، އެ ޓީމު ހޯދާ ނަތީޖާތަކުން ވެސް އެކަން ސާފު ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ޓޮޓެންހަމުން އެ ޓީމުގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށްފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އޭނާ އަށް އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ޕޮސްޓެކޮގްލޫ އަކީ ސިޓީ ކަހަލަ ޓީމެއް ދެކެ ބިރު ގަންނާނެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގަައި ޓޮޓެންހަމުން ވެސް ކުޅޭނީ، މީގެ ކުރިން އެ ޓީމު ކުޅުނު ފެންވަރުގައި ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު، ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ކުރި މަސައްކަތަކީ އޭނާ އަށް ތައުރީފު ދޭން ޖެހޭ ވަރުގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ،

މީގެ އިތުރުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ނިކުންނާނީ މޮޅުވާން ކަމަށާއި، މިވަގުތު ސިޓީ އޮތީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫޙެއްގައި ކަމަށެވެ. ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ސިޓީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެއް ވަނައިގައި ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އާސެނަލަށް ލިބެނީ 30 ޕޮއިންޓެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 26 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް