ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:56
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ބުކިންގ.ކޮމް
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް، ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ!
 
މި އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ އިތުރު 17 ގައުމަކާ ވާދަ ކޮށްގެން

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ މަގާމު ރާއްޖެ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދުބާއީގެ އަލް އަރަބް ޖުމައިރާގެ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއަށް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ މަގާމު ލިބުނު އިރު، މި އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ އިތުރު 17 ގައުމަކާ ވާދަ ކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement

އޭގެ ތެރޭގައި އަބޫދާބީގެ ދުބާއީ، އޮސްޓްރޭލިއާ، އިންޑިޔާ، ކެނެޑާ، ސްޕެއިން އަދި އިންޑޮނޭޝިއާ ފަދަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގާއި ދުނިޔޭގައި ނަން ހިނގާ ބޮޑެތި ގައުމުތައް ހިމެނެ އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރާއްޖެ ނޫން އެހެން ގައުމަކަށް މި އެވޯޑު ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ހޮވުމުގެ ތެރެއިން - ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް

މި މަގާމުގެ އިތުރުން ވެސް، އިތުރު މަގާމުތަކެއް ވެސް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ދޭން ފެށި، "ރިސިލިއެންސް އެވޯޑް" ހާސިލް ކުރި ފަސް ގައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޯލްޑް ލީޑިން ޓޫރިސްޓު ބޯޑުގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހޮވިފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޓީއެމްއޭ ވަނީ ހޮވިފަ އެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއަށް ޓްރެވަލް ޕާސަނަލަޓީ އޮފް ދަ އިއާ ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދަށް ވަނީ ސްޕެޝަލް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް ވެސް ލިބިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއާޕޯޓު ހޮޓެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް ހޮވުނު އިރު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޖޭއޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް، ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް، ދަ ސެއިންޓް ރެގިސް މޯލްޑިވްސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު، ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް، އެމަރެލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އަދި ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް އަށް ވަނީ އެކި ގިންތިތަކުން އިނާމު ލިބިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް