ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 22:17
ސަންގެލި ރިސޯޓު
ސަންގެލި ރިސޯޓު
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު
ވިދިވިދިގެން ދެފަހަރު ރާއްޖެއަށް ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ލިބިއްޖެ
 
ރާއްޖެއިން ވަނީ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓެގަރީންވެސް 4 އެވޯޑެއް ހޯދާފައި
 
މި އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ އިތުރު 18 މަންޒިލަކާ ވާދަކޮށްގެން
 
2020 ވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ މި އެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއިން ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ "ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑު ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރު މި އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު 18 މަންޒިލަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދުބާއީ، އިންޑޮނޭޝިއާ، ސްޕެއިން، ވިއެޓްނާމް، ޔޫއެސްއޭ، އަދި ގްރީސް ފަދަ މަންޒިލްތައް ހިމެނެއެވެ.

ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ވަނީ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓެގަރީން 4 އެވޯޑެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން، އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން، އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން، އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ޓުއަރިސްޓު ބޯޑް އެވޯޑެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުންވެސް ވަނީ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އެކި ކެޓެގަރީތަކުން އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ދަތިތަކާއެކު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރި އެވޯޑެކެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައިވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށްވެސް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމާއެކު އެ ގައުމުތަކަށް ގޮސްގެންވެސް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއިން ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ލިބުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި އެވޯޑު ހާސިލްކުރެވިއްޖެނަމަ މާ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް