ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:38
މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ތިނަދޫ ކައުންސިލް
ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ޑިސެމްބަރު ފަހެއްގައި
 
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 30،000 (ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ

ގދ ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، އެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގަން ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަނާ އެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ޖުމުލަ 16 ޓީމެއް ވާދަ ކުރެ އެވެ. އެއީ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ 11 ޓީމު އަދި އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފަސް ޓީމެވެ. ފަސް ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާތީ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ލީގު އުސޫލުންނެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ ވާދަކުރުމަށްފަހު، އެންމެ ކުރި ލިބޭ ހަތަރު ޓީމުގެ މެޗުގައި ސެމީ ފައިނަލް ކުޅޭނެ އެވެ. ފައިނަލަށް ދާނެ ދެ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ސެމީ ފައިނަލުންނެވެ.

Advertisement

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއް ގުރޫޕުގައި ފަސް ޓީމު ހިމެނޭއިރު، އަނެއް ގުރޫޕުގައި ހިމެނެނީ ހަ ޓީމެވެ. ކޮންމެ ގުރޫޕަކުން ވެސް އެންމެ ކުރި ހޯދާ ހަތަރު ޓީމުގެ މެދުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ކުޅޭނެ އެވެ. މި ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލު ކުރާނެ ދެ ޓީމު ކަނޑައަޅާނީ، ކުއާޓާ އިން ކުރި ހޯދާ ހަތަރު ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުތަކުންނެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން، 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 30،000 (ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް