ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:49
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިނުން
މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހުއްޓުވުމުން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީފި
 
އެވަގުތު އެތަނުގައި ހުރި ފުލުހެއްގެ އަނގަމަތި ފަޅާލާފައިވާކަމަށް، މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނޭ

މާލޭގެ ޖަނަވަރީ މަގުގެ ގޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި، މީހަކު ހުއްޓުވަން އުޅުމުން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި މި ހާދިސާގައި 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ވަގުތެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހުއްޓުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާވެފައި ވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން ދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިޔޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި، ފުލުހުން އެމީހާ ހައްޔަރުކުރެއެވެ. އަދި އެވަގުތު އެތަނުގައި ހުރި ފުލުހެއްގެ އަނގަމަތި ފަޅާލާފައިވާކަމަށް، އެވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް