ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 06:04
ދިވެހިންގެ އެހީއާއެކު ޓްރަކްތައް ޣައްޒާއަށް ވަނީ ވަދެފައި
ދިވެހިންގެ އެހީއާއެކު ޓްރަކްތައް ޣައްޒާއަށް ވަނީ ވަދެފައި
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
ދިވެހިންގެ 100،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއާއެކު ޓްރަކުތައް ޣައްޒާއަށް ވަދެއްޖެ
 
އައިއޭސީން އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން
 
40 ފޫޓުގެ ހަ ކޮންޓެއިނަރު ޓްރަކް ވަނީ ޣައްޒާއަށް ވަދެފައި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ދިވެހިން ފޯރުކޮށްދިން އެހީއާއެކު ޓްރަކުތައް ޣައްޒާއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

މި އެހީއަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) މެދުވެރިކޮށް ޣައްޒާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އެހީއެވެ. މިހާތަނަށް ހަ ޓްރަކު ރަފަހް ބޯޑަރު ހުރަސްކުރުމަށްފަހު ޣައްޒާއަށް ވަދެފައިވާކަން އައިއޭސީން ވަނީ އެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެ ޓީވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިއޭސީގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް، އަޒްހަދު އަހުމަދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޣައްޒާއަށް ވަދެފައިވާ ގާފިލާއަކީ 40 ފޫޓުގެ ހަ ކޮންޓެއިނަރ ޓްރަކުގެ ގާފިލާއެއް ކަމަށެވެ. މިއީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާ ދޭން ފެށުމުން އެހީ ފޮނުވުމަށް މިސްރުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަތަރު ޖަމިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ހަ ކޮންޓެއިނަރ ޓްރަކް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި އައިއޭސީ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަލް ޚައިރު އާއި އެމެރިކާގެ ލައިފް އަދި ތުރުކީގެ އައިޑީޑީއީއެފް ހިމެނެއެވެ.

މި ހަ ޓްރަކުގެ ތެރޭގައި 3 ކޮންޓެއިނަރު ބަރުކޮށްފައިވަނީ ބޭހާއި މެޑިކަލް ސާމާނުން ކަމަށް އަޒްހަދު މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި ދެ ކޮންޓެއިނަރުގައި ފެން ބަރުކޮށްފައިވާއިރު ގޮދަން ފުށް ބަރުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރެއްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެހީގެ ޖުމްލަ އަގު 750،000 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ހަދިޔާކުރި 100،000 ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ހިމެނޭ ކަމަށް އަޒްހަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކޮންޓެއިނަރ ޓްރަކްތައް މިވަގުތު ހުރީ އިސްރާއީލުން ކޮންޓޯލް ކުރާ ސަރަހައްދުގައެވެ. ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އިސްރާއީލުް އެ ސާމާނު ޗެކު ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އަޒްހަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިއޭސީ ހިމެނޭހެން އެހީފޯރުކޮށްދޭ މި ހަތަރު ޖަމިއްޔާގެ ގާފިލާ އެހީއާއެކު ރަފަހް ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ދެ ހަފުތާއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. އަދިވެސް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ އެބަހުރި ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަޒްހަދު މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އެހީ، އިސްރާއީލުން ވައްދަން ހުއްދަ ދޭ މިންވަރަކުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މިވަގުތު ޣައްޒާގެ ތެރެއިން ލިބެން ހުރި ތަކެތި ހޯދައިގެން އެތަކެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އަޒްހަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެއީ ހަމާސް ޖަމާއަތާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ހަތަރު ދުވަހަށް ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން އެއްބަސްވުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ އިތުރު ދެ ދުވަހަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް