ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:53
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ސިޓީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަށް ގާޑިއޯލާގެ ޖަވާބެއް ނެތް!
 
ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އޭނާއަށް ވަކި އެއްޗެއް ބުނަން ނޭންގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

ނޫސްވެރިޔަކު ގާޑިއޯލާ އާއި އެ ސުވާލު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސިޓީން އާރްބީ ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގަ އެވެ. ސިޓީ އާއެކު ގާޑިއޯލާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން، އެއްބަސްވުން އައު ކުރަން ނިންމާފައިވޭތޯ ނޫސްވެރިޔާ ސުވާލު ކުރި އެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އޭނާ އަށް ވަކި އެއްޗެއް ބުނަން ނޭންގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ގާޑިއޯލާ ވަނީ އޭނާ އަބަދު ވެސް ބުނަމުން އަންނަ ވާހަކަ ތަކުރާރު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ފުޓުބޯޅައިގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަންތައް ވާނެ ގޮތެއް އެއްވެސް މީހަކަަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސިޓީ ނިކުންނައިރު، ގުރޫޕް ޖީން ގަދަ 16 އަށް ދިޔައީ އެ ދެ ޓީމެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ލައިޕްޒިގް ޖާގަ ހޯދާފައިވާތީ، އެ ޓީމަށް އޭނާ މަރުޙަބާ ކިޔަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގައެއް ސިޓީ އަށް ކަށަވަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެއް ވަނައިގައި ކުރިއަށް ދިޔުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް ވެސް ސިޓީން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މެޗަކީ ސީރިއަސް މެޗެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު، ސިޓީން ދައްކަމުން އައި ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ގާޑިއޯލާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު، ރާއްޖެ ގަޑިން އެކެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް