ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:36
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އަދި ކެޕްޓަން ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އަދި ކެޕްޓަން ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ޓެން ހާގްގެ ތައުރީފު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އަށް
 
އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ލިބުނީ މިއަހަރު

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ލީޑާޝިޕަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

ފެނާންޑޭސް އަށް ތައުރީފުކޮށް ޓެން ހާގް ވާހަކަ ދެއްކީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެވަޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ފެނާންޑޭސް އަކީ ލީޑާޝިޕް ހުރި، ރޭވުންތެރި ކެޕްޓަނެއްކަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ފެނާންޑޭސް އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ގުޅިގެން، އެކުވެގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ފެންވަރު ވެސް އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ކަމަށް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، ފެނާންޑޭސް އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެހެން ކުޅުންތެރިން ލައްވާ ލަނޑު ޖެހުމަށް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުބާރު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ފެނާންޑޭސް ހަމަޖެއްސުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، އަބަދު ވެސް ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ ލީޑާޝިޕް ދައްކައިދޭނެ ކެޕްޓަނުން ކަމަށެވެ.

ސްޕޯޓިންގައި ހުރުމަށްފަހު ފެނާންޑޭސް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ލިބުނީ މިއަހަރު އެވެ. އައު ސީޒަނަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުރިމަތިލީ ފެނާންޑޭސްގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުންނެވެ. އޭނާ އަށް ކެޕްޓަންކަން ހަވާލު ކުރުމަށް ކޯޗު ޓެން ހާގް ނިންމީ، ކުރީގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާގެ ކުޅުން ދަށްވުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް