ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 06:11
ގާނާޗޯ ބައިސިކަލް ކިކަކުން ގޯލް ޖަހަނީ
ގާނާޗޯ ބައިސިކަލް ކިކަކުން ގޯލް ޖަހަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ގާނާޗޯގެ މޮޅު ލަނޑާއެކު، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ހަޔަކަށް!
 
މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ން

ޒުވާން ގާނާޗޯގެ މޮޅު ލަނޑާއެކު އެވަޓަން ބަލިކޮށް, މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު, އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ ހަވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނިޓްގައި ގާނާޗޯ ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑް ލަގައިދިނީ ބައިސިކަލް ކިކަކުން ޖެހި މޮޅު ގޯލަކުންނެވެ. މިއީ މިސީޒަންގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑު ޖަހަން ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ފުރުޞަތުވެސް މެއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރަޝްފޯޑެވެ. މިއީ ލީގުގައި މިސީޒަންގައި ރަޝްފޯޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. ޢާއްމުކޮށް ޔުނައިޓެޑްގެ ޕެނަލްޓީ ޖަހާ ކެޕްޓަން ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް މި މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ދިނީ ރަޝްފޯޑަށެވެ. މެޗަށްފަހު ބުރޫނޯ ބުނީ އިތުބާރު ހޯދަން ރަޝްފޯޑަށް ގޯލެއް ޖެހުން މުހިއްމު ކަމަށާއި, އޭނާ ލަނޑު ޖެހުމުން އުފާވާ ކަމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ މާޝިއަލް އެވެ. މިއީ އެވަޓަން އަތުން 10 ޕޮއިންޓް ކެނޑިފަހުން އެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. 10 ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން އެވަޓަން އޮތީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައެވެ.

Advertisement

މެޗަށް ޔުނައިޓެޑް ނިކުތްއިރު ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ހުރީ ސަސްޕެންޝަންގަ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަށް ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭން ޓަޗް ލައިނުގައި ނުހުރެވެއެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުޞަތު ދިން 18 އަހަރުގެ ކޮބީ މައިނޫގެ ފަރާތުން މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނެވެ. 72 ވަނަ މިނިޓާ ހަމައަށް އޭނާގެ ބޭނުން ކުރިއެވެ. މިމޮޅާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ތާވަލްގެ ހަވަނަ އަށް ޖެހިލީ 13 މެޗުން 24 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެވަޓަން އަތުން 10 ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން އެޓީމް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ފުލުން ދެވަނާގައެވެ. އެެވެސް ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް