ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:38
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީގެ ކުޅުން ދަށް ކަމަށް ބުނެ، ޕޮޗެޓީނޯ ރަތަށް!
 
ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކިތަންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށްވީ ނަމަވެސް، އެވަރުގެ ކުޅުމެއް ދެއްކުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި ގަދަވެއްޖެ ކަމަށް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ބުނެފައި

ޗެލްސީގެ ކުޅުން ދަށް ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ނުނެރެވެނީ އަމިއްލަ އަށް ހަދަމުން އަންނަ ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯ މިހެން ބުނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑު އަތުން ޗެލްސީ އަށް ލިބުނު ބައްޔާއެކު އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އެ މެޗަކީ މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް ޗެލްސީން ކުޅުނު އެންމެ ފެންވަރު ދަށް މެޗު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ޗެލްސީން ދެއްކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް މުހިންމުކަން ދީގެން ކަމެއް ހާސިލް ކުރަން އުޅޭ ކަހަލަ ކުޅުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކިތަންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށްވީ ނަމަވެސް، އެވަރުގެ ކުޅުމެއް ދެއްކުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި ގަދަވެއްޖެ ކަމަށް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ޗެލްސީ އަށް އެކުލަބުގެ ފެންވަރު ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް އެހެން ލިބެމުން އަންނަ މަދު ފުރުސަތުތައް ނަގާލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ކުޅުންތެރިން މިހާރަށް ވުރެ ސީރިއަސް ވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޙާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ޗެލްސީ އެ ޙާލަތަށް ދިޔައީ ވެސް ކުރިން ހެދުނު ގޯސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެކަން ތަކުރާރުވާން އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ކުލަބުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން ކަމަށާއި، އޭނާ ކުރަމުން އަންނަނީ އެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ މިއަހަރު ޕޮޗެޓީނޯ ހަވާލުވި ފަހުން ވެސް އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 16 ޕޮއިންޓެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ 10 ވަނައިގަ އެވެ. މިހާތަނަށް އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ އެންމެ ހަތަރު މެޗުންނެވެ. ހަތަރު މެޗުން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ފަސް މެޗުންް ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް