ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:31
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް ބޮއްސުންލުމުން ޖަވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުމުގައި ވަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުން ޙުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން ޖަވާ ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. އަދި އެ މެސެޖުގައި ޖަވާ ވަނީ އެފްއޭއެމްގައި 24 އަހަރާއި، ތިން މަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން ޖަވާ އަށް ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަށް ވެސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. އިތުރަށް ޖަވާ ވިދާޅުވީ، އެ ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަގާމުން ޖަވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ، އެ އިދާރާގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ވެސް، ޖަވާ އަށް ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް އެފްއޭއެމްގެ މާލީ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެ އިދާރާ އަށް އެކި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބެމުން އަންނަ ފައިސާ އަށް، އެ އިދާާރާގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭއިރު، އެ މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ވެސް އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުުހުން ވަނީ އެފްއޭއެމް ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

ޖަވާ އަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުމުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް އުޅުއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ޖަވާ ވަޑައިގެންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް އިލްހާމް އަޙުމަދުގެ ދައުރުގެ ފަހު ބައިގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާރުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި އެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަށް ބައްސާމް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވެސް، އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ޖަވާ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް