ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 02:43
2021 ވަނަ އަހަރު ވީއޭއްމެގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނި ރަނޭ އަދި އެކްސްކޯ މެމްބަރުން
2021 ވަނަ އަހަރު ވީއޭއްމެގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނި ރަނޭ އަދި އެކްސްކޯ މެމްބަރުން
ވީއޭއެމް
ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ހުކުރު ދުވަހު
 
ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައު ހިންގާ ޤަވާއިދެއް ފާސްކޮށްފައި

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، މެމްބަރު ކުލަބުތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) ސޮއި ކުރައްވާ، ހޯމަ ދުވަހު ކުލަބުތަކަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އައު ހިންގާ ޤަވާއިދެއް ފާސްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ޤަވާއިދުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދި ހަމަ އެ ޤަވާއިދުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހިންގާ ޤަވާއިދު ކޮންގްރެސްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ގިނަވެގެން 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އައު އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި، ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި ދިނުމަށް އެދި، މެމްބަރު ކުލަބުތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ބައި ކުޅަ ދެ ބައި މެމްބަރުން ކޮންގްރެސްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން، މެމްބަރު ކުލަބުތަކުން އެދިފައިވާ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް، ނޮވެމްބަރު 17 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރު ކުލަބު / ޖަމުއިއްޔާތަކުން މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތު، ނޮވެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ގެ ކުރިން ފޮނުވުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރި ރަނޭސް އެ މަގާމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ދާދި ފަހުން ވަނީ ވީއޭއެމްގެ ކުލަބުތަކުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުލަބުތަކުން ވަނީ ވީއޭއެމްގެ އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ގޮވާލައިފަ އެވެ. ވީއޭއެމްގެ މެމްބަރު ކުލަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ތިބެނީ 18 ކުލަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް