ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:32
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ: ޕޮޗެޓީނޯ
 
ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ނަތީޖާ އާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާމެދު އުފާވާ ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 4-4 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ނަތީޖާ އާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާމެދު އުފާވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޗެލްސީން އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އެއީ ޕްރޮސެސްއެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ކަންކަން ބަދަލުވާން ދާން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި، ވަގުތު ލިބިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ، ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ޗެލްސީގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ އަށް އޮވެ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތަޖުރިބާ އިން، ޓީމަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ދެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ، އެކަންކަން ދަމަހައްޓައިގެން ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ފެނިފައި، އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޗެލްސީ ކަހަލަ ކުލަބެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ ފަހަރަކު، ފާޑު ކިޔުންތަކާއި، ޕްރެޝަރު ބޮޑު ވަނީ އެހެންވެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ޗެލްސީން ވަނީ މިހާތަނަށް 12 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ އެންމެ ހަތަރު މެޗުންނެވެ. ހަތަރު މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އަނެއް ހަތަރު މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު 16 ޕޮއިންޓާއެކު އެ ޓީމު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 10 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް