ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:22
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ އަދި އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ އަދި އެމްބާޕޭ
ޓްވިޓަރ
ޕީއެސްޖީ
ހެޓްރިކް ހެދި ނަމަވެސް، އެމްބާޕޭގެ ކުޅުމާ މެދު އެންރީކޭ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ!
 
މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ތިން ލަނޑު ޖެހިކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ، ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން ރެއިމްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައި، ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ. މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެންރީކޭ ބުނީ، އެމްބާޕޭގެ ކުޅުމާ މެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ތިން ލަނޑު ޖެހިކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެންރީކޭ ދެކޭ ގޮތުގައި އެމްބާޕޭ އަށް ޕީއެސްޖީގެ ޓީމަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެވޭނެ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، އެމްބާޕޭ އަކީ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިޔެެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފަރާތުން އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ކަންކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންރީކޭ ބުނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެމްބާޕޭއާ ތަފްސީލު ގޮތެއްގައި އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެެވެ.

މި ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 15 މެޗުން އެމްބާޕޭ ވަނީ 15 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 13 ލަނޑަކީ ފްރާންސް ލީގުގައި އޭނާ ޖަހާފައިވާ ލަނޑެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، އެ ކުލަބުން އަންނަނީ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އައިއިރު އެކަމުގައި އެމްބާޕޭ ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް