ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:21
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ނާސިރު އެލް-ހެއްލާފީ އަދި ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ނާސިރު އެލް-ހެއްލާފީ އަދި ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
ޮީޕީއެސްޖީ
ފޯކަސް އޮތީ ޕީއެސްޖީ އަށް، އެހެން ކުލަބުތަކަށް ޝައުޤެއް ނެތް: ނާސިރު އެލް-ހެއްލާފީ
 
ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ އެތައް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޒަރު ފެނުމަކީ އުފާ ކުރާ ކަމެއް

ފޯކަސް އޮތީ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށް ކަމަށާއި، އެހެން ކުލަބުތަކުން ކުރާ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް-ހެއްލާފީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ރެއާލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާތީ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ރެއާލުން އެމްބާޕޭ އާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް، އެމްބޭޕޭ އާއެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ރެއާލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނާސިރު އެލް-ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ، ރެއާލުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން އޭނާ ނުދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބަޔާނުގައި އޮތީ ކީކޭކަން ވެސް އެނގިނުލައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެހެން ކުލަބުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ފޯކަސް އޮތީ ޕީއެސްޖީ އަށް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޕީއެސްޖީ ގައި އެމްބާޕޭ އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އޭނާގެ ފެންވަރު ސާބިތު ކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ނާސިރު އެލް-ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ އެމްބާޕޭ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ އެތައް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޒަރު ފެނުމަކީ އުފާ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަަށް ހަމަވާނެ އެވެ. ޕީއެސްޖީން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް އެމްބާޕޭ ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއާއެކު ޕީއެސްޖީން ކުރިމަތިވަމުން އައި ފިއްތުންތަކާއެކު، އެމްބާޕޭ އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް