ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:26
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓޮޓެންހަމް ބަލި ކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ޗެލްސީ
 
ބައްޔާއެކު ޓޮޓެންހަމަށް ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ގެއްލިފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ބަލިވީ 4-1 އިންނެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޗެލްސީން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ، ފަހަތުން އަރައި ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

Advertisement

މެޗު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑެޖާން ކުލުސްވެސްކީ އެވެ. ނަމަވެސް، 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ ކުރި ފައުލަކަށް އޭނާ އަށް ދެއްކި ސީދާ ރަތް ކާޑާ އެކު ޗެލްސީ އަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފަ އެވެ. އެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ޗެލްސީ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ކޯލް ޕާލްމާ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީ ކޮޅު ޓޮޓެންހަމްގެ ޑެސްޓިނީ އުޑޯގީ އަށް ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ. ނުވަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު މެޗުގެ ބާކީ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހުމުން ޓޮޓެންހަމަށް ވަނީ އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވެފަ އެވެ. މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ފަހު ތިން ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ނިކޮލަސް ޖެކްސަން އެވެ. އެއީ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑާއި، ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި އޭނާ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އެވެ.

ބައްޔާއެކު ޓޮޓެންހަމަށް ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ގެއްލިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އެ ޓީމު 11 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، 26 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 27 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް