ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 23:02
ސިޓީގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފޮޑެން ޑޮކޫއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ސިޓީގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފޮޑެން ޑޮކޫއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސިޓީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ޔުނައިޓެޑަށް ހަނި މޮޅެއް!
 
ސިޓީ އޮތީ ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބޮޑު މޮޅެއް, އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ޗެމްޕިއަން ސިޓީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައ އެފްސީ ބޯންމައުތް ބަލިކުރީ 6-1 ނެވެ. މިމޮޅާއެކު ސިޓީ ވަނީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލާފައެވެ. މެޗުގައި ވިދާލީ ބެލްޖިއަމްގެ ޑޮކޫއެވެ. ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހަތަރު ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ މިސީޒަންގައި ސިޓީއާ ގުޅި, ކޯޗު ގާޑިއޯލާގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ޑޮކޫ އެވެ. ސިޓީން ފުރަތަމަ ތިން ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ހަތް މިނިޓްގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ 30 ވަނަ މިނިޓާއި 33 ވަނަ މިނިޓާއި, 37 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބާނާޑޯ ސިލްވާއެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޑިފެންޑަރ އަކަންޖީއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ބާނާޑޯ ސިލްވާ އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހިއެވެ. މެޗުގައި ދެން ސިޓީއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ފޮޑެންއާއި ނަތަން އަކޭ އެވެ. ބޯންމައުތުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ސިނިސްޓޭރާއެވެ. މިއީ މިސީޒަންގައި ސިޓީގެ އެންމެ ބޮޑު މޮޅެވެ. މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ސިޓީއަށް އޮތް ނުތަނަވަސް ކަމަކީ ދެވަނަ ހާފްގެ ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި އަނިޔާވެ ހާލާންޑް ބަދަލުކުރަން ޖެހުމެވެ.

Advertisement

ސިޓީ އެއްވަނާގައި އޮތީ ދެވަނާގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް އަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެން, ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި 3-0 ން ސިޓީ އަތުން ބަލިވި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ހަނި މޮޅެއް ހޯދީ 1-0 ން ފުލަމް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 18 ޕޮއިންޓާއެކު 8 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް