ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:58
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް ދިން ހަމަލާ
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް ދިން ހަމަލާ
ރޮއިޓާސް
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
އައިއޭސީގެ ޣައްޒާ އިމަރޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް 28.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
 
ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވާން ރާއްޖޭގައި އެކި ހަރަކާތްތައް ދަނީ ހިންގަމުން
 
ޣައްޒާއިން 9000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރާލާފައި

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ހުޅުވާލި "ޣައްޒާ އިމަރޖެންސީ ރިލީފް 2023" ފަންޑަށް 28.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 3 ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން އެ ފަންޑަށް 28،027،420.14 (އަށާވީސް މިލިއަން ހަތާވީސް ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި) ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ޑޮލަރުން 17،300.50 (ސަތާރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓް) ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އައިއޭސީން ބުންޏެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި 9000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވާއިރު މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ. ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައިއޭސީން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އައިއޭސީން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ މިހާތަނަށް ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ޣައްޒާއަށް 20،000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފައިސާގެ އެހީވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދަނީ ފަންޑްރެއިސިން ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިނގާލުމާއި އެއްވުންތައް ވެސް ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް ކަމަށްބުނެ ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ވަރުގަދަކުރަމުންދާއިރު ޣައްޒާގައި ގިނައިން މަރާލާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނެވެ. އެހެންވެ، އެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ދަނީ އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް