ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:48
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ހަމަލާ
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގަައި ވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސް - ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން
 
ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ 8 މީހަކާއި އާންމުންގެ 11 މީހަކު ހިމެނޭ
 
ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 18 ސިފައިން ހިމެނޭ
 
އެ އުދުވާނީ ހަމަލާ ރާއްޖެއަށް ދިން އިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ރައީސް މައުމޫން

ނޮވެމްބަރު 3ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަައި ވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މިއަދު އެކްސްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ހާއްސަ ޕޯސްޓެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ދުވަހާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާއި އެކަންކަން ހިންގުމަށް ދިވެހި ބާޣީންނާއި ބޭރުގެ ދުޝްމަނުން ރޭވި ރޭވުންތަކަށް ފުންކޮށް ވިސްނާ ނަމަ އެއީ ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ދިވެހި ގައުމަށް މާތް ﷲ ދެއްވި މަތިވެރި ނަސްރަށްޓަކާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަލާނގެއަށް އަބަދާ އަބަދު ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޮވެމްބަރު 3ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގައި 19 ދިވެހިން ޝަހީދުވެ، 39 މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އެގޮތުން ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ 8 މީހަކާއި އާންމުންގެ 11 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. އަދި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 18 ސިފައިން ހިމެނެއެވެ. އެ އުދުވާނީ ހަމަލާ ރާއްޖެއަށް ދިން އިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ރައީސް މައުމޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި