ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 03:17
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
ބެލޮންޑިއޯ 2023
ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް، ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް 8 ވަނަ ފަހަރަށް މެސީ އަށް
 
އޭނާ ވަނީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 އަދި 2023 ގައި ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކޮށްފައި

ފްރާންސް ފުޓުބޯޅަ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވައި ދެމުން އަންނަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު، އިންޓަ މިއާމީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ 8 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މެސީ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހަވާލު ކުރީ އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީގެ އެއް ހިއްސާދާރު، އަދި އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް އެވެ.

Advertisement

މިއީ މެސީ މި އެވޯޑު ހާސިލް ކުރި އަށް ވަނަ ފަހަރެވެ. އޭނާ ވަނީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 އަދި 2023 ގައި ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. މެސީ އަށް ފަހު ދެން އެންމެ ގިނައިން މި އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާާލްޑޯ އެވެ. އެއީ ފަސް ފަހަރު އެވެ.

މިއަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު މެސީ ހާސިލްކުރީ ސްޕެއިންގެ ރޮޑްރީ، ބެލްޖިއަމްގެ ކެވިން ޑި ބްރޭނާ، ނޯވޭގެ އާލިން ހާލަންޑް، އަދި ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭއާ ވާދަކޮށެވެ. މެސީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މެސީ އެވެ. ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ވެސް މެސީ އެވެ. ކުރީގެ ކުލަބު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އާއެކު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މެސީ ވަނީ ފްރާންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ އަންހެން ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އައިޓާނާ ބޮންމާޓީ އެވެ. އޭނާ މި އެވޯޑު ހޯދީ އޭނާއާ އެއް ކުލަބަކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސަލްމާ ޕަރަލުއޭލޯ، ފްރިޑޯލިނާ ރޮލްފޯ އަދި ޗެލްސީގެ ސަމް ކިއެރާއާ ވާދަކޮށެވެ. މިއީ ސްޕެއިން އަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިޔަކު ޖެހި ޖެހިގެން އަންހެން ބެލޮންޑިއޯ ހޯދި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެ ފަހަރު ވެސް އަންހެން ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އެލެކްސިއާ ޕުޓޭޔާސް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް