ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:28
އެމްޕީއެލުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަނީ
އެމްޕީއެލުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަނީ
އެމްޕީއެލް
އެމްޕީއެލުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވުން
ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން އެމްޕީއެލުން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި
 
ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ހިންގާ "ފަލަސްތީން ރިލީފް ފަންޑް" އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ހިންގާ "ގާޒާ އެމަރޖެންސީ ރިލީފް" ފަންޑަށް
 
ޖުމްލަ 565،000 ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައި

އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވާން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އެމްޕީއެލުން މި ފައިސާ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ދެ ފަންޑަކަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 565،000 ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މި ފައިސާ އެމްޕީއެލުން ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ހިންގާ "ފަލަސްތީން ރިލީފް ފަންޑް" އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ހިންގާ "ގާޒާ އެމަރޖެންސީ ރިލީފް" ފަންޑަށެވެ.

Advertisement

މިއީ، އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ފައިސާ އާއި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެހީވުމަށް ހަދިޔާކުރި ފައިސާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމްޕީއެލްގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފަންޑު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު އެހީ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ އެކި ހަރަކާތްތަކަށް އެ ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އެމްޕީއެލުން އަރުވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް