ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 07:10
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ލަނޑު ނުޖެހޭނަމަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ: ޕޮޗެޓީނޯ
 
ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ބައެއް ޙާލަތުގައި ޗެލްސީ ކުޅުންތެރިންގެ ނަސީބު ވެސް ދެރައީ ކަމަށް

ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުހިފި، ލަނޑު ނުޖެހޭ ނަމަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބްރެންޓްފޯޑާ ވާދަކޮށް، 2-0 އިން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، ޗެލްސީގެ ޓީމު މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޗުތަކުގައި ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފައި، މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެ ނޫން ނަމަ، ޓީމުގެ އިތުބާރު މަޑުމަޑުން ގެއްލެމުން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ބައެއް ޙާލަތުގައި ޗެލްސީ ކުޅުންތެރިންގެ ނަސީބު ވެސް ދެރައީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ނިކޮލަސް ޖެކްސަން އަކީ ވެސް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޓީމަށް ހޭނެން ވަގުތު ކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަނޑު ޖެހޭނެ ފެންވަރުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތިބީ ޕްރީ ސީޒަނުން ފެށިގެން އަނިޔާގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް ޗެލްސީން 10 މެޗެއް ކުޅެފައިވާއިރު، މޮޅުވެފައި ވަނީ އެންމެ ތިން މެޗުންނެވެ. ތިން މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ހަތަރު މެޗުން އެ ޓީމުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ޗެލްސީ މިހާރު އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ 11 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ޗެލްސީގައި ހުނަރުވެރި، މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބިއިރި، އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންވަނީ ވަގުތެވެ. އެހެންކަމުން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ފަހަތް ބެލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާން ކަމަަށް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ލީގުގައި ދެން ޗެލްސީ އަށް އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން، ކަރަބޯ ކަޕްގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީ ނުކުންނާނީ ބްލެކްބާން ރޮވާސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް