ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:15
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ހަމޯސޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ހަމޯސޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
ޔުއެފާ އަންހެން ނޭޝަންސް ލީގު
އެނބުރި އައިސް ސްޕެއިން މޮޅު ކޮށްދިނީ ވެސް ހަމޯސޯ!
 
އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން މިނެޓަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް

ޔުއެފާ އަންހެނުންގެ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ސްޕެއިން އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ޖެނީ ހާމޯސޯ ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. މިއީ މިއަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަ އަންހެނުންގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު، ހަަމޯސޯ ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތަައްތަކުގެ ސަބަބުން ހަމޯސޯ ވަނީ ދުވަސްކޮޅަކަށް ޤައުމީ ޓީމާ ދުރުގައި ހުރެފަ އެވެ. އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެފައި ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މެޗުން ސްޕެއިން މޮޅު ކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ހަމޯސޯ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން މިނެޓަކަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މޮޅާއެކު ސްޕެއިން ވަނީ މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެެއް ނަގައިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، އެ ޓީމަށް ލިބެނީ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސްވެޑެން އަށް ލިބެނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އިޓަލީ ތިން ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ފުލުގައި އޮތީ ސްވިޒަލެންޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް