ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:52
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ބަހުގައި
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ބަހުގައި
ރޮއިޓާސް
ސްޕެއިން ޤައުމީ އަންހެން ޓީމު
ފީފާ އަންހެން ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން
 
ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޕެއިން ޖެހިލީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި އޮތް ސްވީޑްން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަންހެން ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ އަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޕެއިން ޖެހިލީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި އޮތް ސްވިޑްން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެވެ. ފީފާ އިން އާންމު ކުރި އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ސްވިޑްން އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު، ފީފާ ވޯލްޑް ކަ ޕްފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ވަނީ ހަތަރު ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައި ދެ ވަނައަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ޔުއެފާ ވިމެންސް ނޭޝަންސް ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ޓީމުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން އެއް ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ. ސްޕެއިން ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތީ ސްވިޑްންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެގެންނެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީގައި ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކުޅޭނެ އެވެ.

ރޭންކިންގެ ދެ ވަނައަށް އެމެރިކާ ޖެހިލިއިރު ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ފްރާންސް އެވެ. ފްރާންސް ވެސް ވަނީ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި އެ ޓީމު ނިކުންނަނީ ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށެެވެ. ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގެ ޖާގައެއް ގެއްލުނު ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑް ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ނޭޝަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ސްވިޑްން ފަހަތަށް ވެއްޓުނީ ކުޅުނު ހަ މެޗުން، އެންމެ ދެ މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް