ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:57
އަލްޖަޒީރާގެ ޣައްޒާގެ އަރަބި ބިޔުރޯގެ ޗީފް ވާއިލް އަލް ދަހުދު
އަލްޖަޒީރާގެ ޣައްޒާގެ އަރަބި ބިޔުރޯގެ ޗީފް ވާއިލް އަލް ދަހުދު
އަލް ޖަޒީރާ
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
"ޣައްޒާގެ އަޑު" ކަނޑުވާލުމަށް އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތައް މިފަހަރު އަމާޒުކުރީ އަލްޖަޒީރާގެ ކޮރަސްޕޮންޑެންޓް ވާއިލުގެ އާއިލާއަށް
 
އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި 22 ނޫސްވެރިއެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވޭ
 
އިސްރާއީލުން ތަކުރާރުކޮށް ވާއިލު އަށް އިންޒާރުދެމުން ގޮސްފައިވޭ
 
ވާއިލް އަލް ދަހުދުގެ އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެން ދަރިފުޅާއި، އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާފަ ދަރިފުޅު ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި

ޣައްޒާގެ މެދުތެރެއަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި އަލްޖަޒީރާގެ ޣައްޒާގެ އަރަބިކް ބިޔުރޯގެ ޗީފް ވާއިލް އަލް ދަހުދުގެ އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެން ދަރިފުޅާއި، އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާފަ ދަރިފުޅު ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތައް ވާއިލުގެ އާއިލާއަށް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ނުސްރަތު ރެފިޔުޖީ ކޭމްޕްގައި ތިއްބައެވެ. އަލްޖަޒީރާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ވާއިލުގެ އާއިލާއަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއަކީ މިހާރު ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ބައެކެވެ. ވާއިލު އަކީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އަލްޖަޒީރާގެ އަރަބި ބިޔުރޯގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިއަކަށްވާއިރު އެއީ ގިނަ ބަޔަކު "ޣައްޒާގެ އަޑު"ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ފަރާތެކެވެ.

އަލްޖަޒީރާގެ އަރަބި ޕްރެޒެންޓަރ ތަމަރް އަލްމިޝާލް ބުނީ ވާއިލު އަކީ ޣައްޒާގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ އެއް ތަނބެވެ. އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަރީމާތައް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ވާއިލު ގެނެސްދެމުން އަންނައިރު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ދުނިޔެއަށް ގެނެސްދިނުމަށް އިސް ދައުރެއް ވާއިލު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. ވާއިލު އަށާއި އާއިލާއަށް އިސްރާއީލުން ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރުދެމުންދިޔަނަމަވެސް ވާއިލު ވަނީ ޣައްޒާ ދޫކޮށް ދިޔުމަށް އިންކާރުކޮށް ޣައްޒާގެ ހާލަތު ދުނިޔެއަށް ގެނެސްދިނުމުގައި ދެމިހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިކަމަށް އަލްމިޝާލް ބުންޏެވެ.

ވާއިލުގެ އާއިލާ ނުސްރަތު ރެފިޔުޖީ ކޭމްޕަށް ބަދަލުވީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން އެމީހުންގެ އާއިލާ ކައިރީގައި ތިބުމަށެވެ. ވާއިލުގެ އާއިލާއަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާދިން ކަމުގެ ޚަބަރު ވާއިލަށް ލިބުނީ ޣައްޒާ ސިޓީގައި އޭނާ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށްނެވެ. ވާއިލުގެ އަންހެނުންނާއި ސީނިއަރ ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަދި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝަހީދުވިއިރު ފަހުން ވަނީ ކާފަ ދަރިފުޅުވެސް ޝަހީދުވިކަން އެނގިފައެވެ. ވާއިލުގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުން އަދިވެސް ވަނީ އިމާރާތުގެ ދަށުގައިކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި 22 ނޫސްވެރިއެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާއިރު އެކި ނޫސްވެރިންނަށް އިސްރާއީލުން އަންނަނީ އިންޒާރުދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ