ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 07:07
ޕެނަލްޓީ މަތަކުރުމަށްފަހު އޮނާނާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ޕެނަލްޓީ މަތަކުރުމަށްފަހު އޮނާނާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޔުނައިޓެޑަށް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިދިނީ ނުރުހުން އަމާޒުވެފައިވާ އޮނާނާއާއި މެގުއާ!
 
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 1-0 ން

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެފައިވާ ކީޕަރު އޮނާނާއާއި ޑިފެންޑަރ ހެރީ މެގުއާ ގުޅިގެން މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ޓީމަށް ފުރަަތަމަ މޮޅު ހޯދައިދީފިއެވެ.

އެފްސީ ކޯޕަންހޭގަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ނެވެ. މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާއެވެ. އޭނާ އަތުން މިސީޒަންގައި ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނެގީވެސް ބޮޑަތި ގޯސްތަކެއް ތަކުރާރުވެ, ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުމާއި ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވާތީއެވެ. އެކަމަކި އެންމެފަހުން ތިން މެޗެއްގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ރަނގަޅަށް ކުޅެ ކޯޗު ޓެން ހާގުގެ އިތުބަރު ދަމަހައްޓާފައެވެ. މެޗުގައި މެގުއާ ލަނޑުޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އެރިކްސަންއެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް އޭނާއެވެ.

މެގުއާ ލަނޑު ޖެހިޔަސް ޓީމް މޮޅުވުމުގައި ކީޕަރު އޮނާނާގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ހަތަރު މިނިޓްގެ ތެރެއިންވެސް ފަހުވަގުތު ކޯޕަންހޭގަންއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އޮނާނާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ޖޯޑަން ލާސަންއެވެ. މެޗަށްފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި, ގޭމް ކުޅެވުނީ ދެވަނަ ހާފްގައި ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމް ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކުޅުމުން ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކުރަން އުނދަގޫވިކަން ޓެން ހާގް ފާހަގަކުރިއެވެ.

މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ތާވަލްގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ތިން ވަނާގައެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވި ބަޔާން މިއުނިކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް