ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:24
އެފްއެސްއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ދައުރުކުރަމުންދާ ވީޑިއޯގެ މަންޒަަރުތަކެއް
އެފްއެސްއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ދައުރުކުރަމުންދާ ވީޑިއޯގެ މަންޒަަރުތަކެއް
އެފްއެސްއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލުން
އެފްއެސްއެމް އިން ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލި މައްސަލަ އަރުޝީފުން ފުލުހަށް ހުށަހަޅަނީ
 
އެފްއެސްއެމްގެ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުހިންމު ލިޔުމެއް ނައްތާލާފައި ނުވާނެކަމަށް
 
ނައްތާލި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ހިމެނޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވޭ
 

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރާ ކުންފުނި، ފިޔުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ގައުމީ އަރުޝީފުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ތޯރިގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ގައުމީ އަރުޝީފުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ތޯރިގު "އެކްސް"ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބައެއް މުއައްސަސާ ތަކުން ލިޔެކިޔުން ނައްތާލާ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނައްތާލުމުގެ ޖާގަ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއާއެކު ތޯރިގުގެ ޕޯސްޓަށް ތާއީދު ކުރައްވައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުން ނައްތާލަންވާނީ އަރުޝީފު ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތަށް، ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، އަރުޝީފު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެފްއެސްއެމް އިން ލިޔެކިޔުންތަކެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނައްތާލިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި މިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއް ކުރި ވީޑިޔޯއެއް ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެފްއެސްއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުހިންމު ލިޔުމެއް ނައްތާލައިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ، ކުންފުންޏަށް ބޭނުންނުވާ ބައެއް ލިޔުންތައް ނައްތާލުމަކީ އެ ކުންފުނިން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކުންފުނިން ބުނީ، މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެފްއެސްއެމްއިން އެމަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް