ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 11:14
ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ޔަހޫދީ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ
ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ޔަހޫދީ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލް
އިސްރާއީލުގެ މީހުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ނުކުރަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިފި
 
އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ
 
އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ދިވެހިން ދިޔައީ ގޮވަމުން
 
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ވަމުންދާ ކަމަށް

ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާއީލުގެ މީހުން، ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ނުކުރަން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން އަންގައިފި އެވެ.

މިކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ ގައުމީ ނޫސް، އަރުޓްސް ޝެވާގަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

"އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ މާހައުލު ދަނީ ވަރުގަދަވަމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން މި ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ،" ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް އަރުޓްސް ޝެވާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް އެގައުމުގެ މީހުން ނުދިޔުމަށް އަންގައިފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. މި ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންއެވެ.

އަލް އަހުލީ އަރަބް ހޮސްޕިޓަލަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ރޮއިޓާސް

މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލުގެ ޒަޔަނިސްޓުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން ވަނުން މަނާކޮށް، އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓު ރާއްޖެއިން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލައި އާންމުން ގެންދަނީ ޕެޓިޝަނުތަކުގައި ވެސް ސޮއި ކުރަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، އެގައުމުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ 13 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1500 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ އެންކްލޭވްއަށް ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ފަލަސްތީނުގެ 3،785 މީހުންގެ ތެރޭގައި 1،524 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 1،000 އަންހެނުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ޢައްބާސް، އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުالله ދެވަނައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި