ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 08:24
ކޭކް ގެނައުމުން ރޮނަލްޑޯއަށް ލިބުނީ ބޮޑު އުފަލެއް: ފޮޓޯ-އަލް ނަސްރު
ކޭކް ގެނައުމުން ރޮނަލްޑޯއަށް ލިބުނީ ބޮޑު އުފަލެއް: ފޮޓޯ-އަލް ނަސްރު
ރޮނާލްޑޯ އަށް ސަޕްރައިޒްއެއް
ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒްއެއް!
ކުޅުންތެރިން ރޮނަލްޑޯއަށް ދިނީ ބޮޑު ކޭކެއް

ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒް އެއް ދީފިއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ އަލް-ނަސްރު ކުޅުންތެރިން އޭނާއަށް ސަޕްރައިޒް ދިނީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ކްލަބްގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅުމުން, ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ. ރޮނާލްޑޯ ދަނޑުމަތީގައި ހުއްޓާ, އޭނާއަށްވުރެ ފަހުން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނިކުތީ ރޮނާލްޑޯގެ ކާމިޔާބީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޮޑު ކޭކެއް ހިފައިގެންނެވެ. ކޭކު ހިފައިގެން ރޮނާލްޑޯ ކައިރިއަށް އައުމުން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ބޮޑު އުފާވެރިކަމެއް ފެނުނެވެ. ކޭކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ރޮނާލްޑޯގެ އާދަޔާ ހިލާފް ފޯމެވެ. 38 އަހަރުގައި މިއަހަރު 40 ގޯލް ޖަހާފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ގައުމީ ޓީމަށް 203 މެޗު ކުޅެ 127 ލަނޑު ޖަހާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ހާލަންޑާއި, ޕީއެސްޖީގެ އެމްބާޕޭއާއެކު މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި 38 އަހަރުގައި ރޮނާލްޑޮ ހިމެނެއެވެ. އޭނާ ވެފައިވަނީ ފުޓްބޯޅައިން ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމުގައެވެ. ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކުޅުނު ދެމެޗުގައިވެސް ގައުމީ ޓީމްގައި ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖެހިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް