ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:15
އެސްޓީއޯ އިން ފަލަސްތީނަށް ދިން އެހީ
އެސްޓީއޯ އިން ފަލަސްތީނަށް ދިން އެހީ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ އިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުނަށް އެހީވުން
އެސްޓީއޯ ގްރޫޕް މުވައްޒަފުން އަދި ޝެއާރ ހޯލްޑާސްގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް ދީލަތި އެހީއެއް
 
މި ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ "އަހަރުމެން ފަލަސްތީނާއެކު" މި ޓެލެތޯނަށް
 
މި އެހީގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެސްޓީއޯ، މިފްކޯ، އެލައިޑް އިންޝުރަންސް، މޯލްޑިވްގޭސް، އެމްއެސްއެސް އަދި އެފްއެސްއެމްއިން

އެސްޓީއޯ އިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުނަށް އެހީވުމަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ވެދީފިއެވެ.

އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އެސްޓީއޯ އިން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި އެހީގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެސްޓީއޯ، މިފްކޯ، އެލައިޑް އިންޝުރަންސް، މޯލްޑިވްގޭސް، އެމްއެސްއެސް އަދި އެފްއެސްއެމްއިންނެވެ.

މި ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ "އަހަރުމެން ފަލަސްތީނާއެކު" މި ޓެލެތޯނަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެކި ޓެލެތޯންތަކާއި ފަންޑްރައިޒިންގް އިވެންޓަތައް ބާއްވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް