ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:48
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު ލިޔުއްވި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާ ތަފްސީރު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު ލިޔުއްވި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާ ތަފްސީރު
މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު
ގުރުއާނުގެ ހުލާސާ ތަފްސީރު
ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ލިޔުއްވި ގުރުއާނުގެ ޚުލާޞާ ތަފްސީރު ނެރެދެއްވައިފި
 
ފުރަތަމަ ވޮލިއުމަކީ 444 ސަފުހާގެ ވޮލިއުމެއް
 
މި ތަފްސީރު ނިމޭ އިރު އޮންނާނީ 06 ވޮލިއުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު ލިޔުއްވި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާ ތަފްސީރު ފޮތް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާ ތަފްސީރު ފޮތުގެ ވޮލިއުމް 1 ނެރުއްވާފައިވަނީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 897 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. މަހާޒު އަމިއްލަ ބްލޮގުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާ ތަފްސީރު ލިޔުއްވުމުގެ ހިޔާލު އައީ ޤުރުއާން އެމްވީ އެޕްލިކޭޝަން ޢާންމުންނާ ހަމައަށް އައި ދުވަހުން ފެށިގެން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއާމެދު އެކި ކަހަލަ ޚިޔާލުތައް ލިބެމުން އައި ކަމަށެވެ.

އަދި ޝަކުވާތައްވެސް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، މި ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކާއި، ޝަކުވާތައް މަހާޒުގެ ކޮއްކޮ ނިހާޒު ފޯރުކޮށްދެއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިޔާލުތައް ބައެއް ފަހަރު ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، އާންމުން ކަމަށެވެ. މި ޚިޔާލުތަކުން ފާހަގަވީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތަރުޖަމާގައި ހުރި އެކި ކަހަލަ އައިބުތައް ކަމަށާއި، ޚިޔާލުތައް ލިބެން ފެށުމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އިސްލާހުކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ޚިޔާލު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އައު ތަރުޖަމާއެއް ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމުގެ ޚިޔާލު ވެސް ކުރެއްވުނު ކަމަށެވެ.

މަހާޒު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގައި ތަފްސީރު ފޮތްތައް ކިޔައި ހެދުމުން ކުރީގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރަން މަޖުބޫރުވި ކަމަށެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ހަމައެކަނި ލަފުޒީ ތަރުޖަމާއަކުން ފުއްދައިލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައި ވިސްނެން ފެށި ކަމަށާއި، އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ގެނެސް ދިނުމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އާޔަތުގެ ތަފްސީރު ގެނައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާތަކަށް ބަލާއިރު، އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ކުރުކޮށް ބުނެ ނުދެވިގެން ބްރެކްޓް ތަކުގައްޔާއި "އެބަހީ، ޔަޢުނީ" ތަކުގައި އިތުރު ތަފުސީލު ބަޔާން ކޮށްފައި ވުމުން، އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތްތައް އުފުއްލަވާފައިވާ ބުރަ އިހުސާސް ކުރެވުނެ ކަމަށެވެ. މި ސަބަބުތަކާހުރެ ލިޔަން ފަށާނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާ ތަފްސީރެއް ކަމުގައި ނިންމެވި ކަމަށް މަހާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މި ތަފްސީރު ލިޔަން ފެށީ 2016 ނޮވެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންނަވައިގެން ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުރަތަމަ ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވީ ސޫރަތުއް ނަބައުގެ ތަފްސީރު ކަމަށާއި، އެ ފެށުނު ގޮތަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 28 ވަނަ ފޮތާއި، 29 ވަނަ ފޮތާއި 30 ވަނަ ފޮތް ލިޔެ ނިމުނު ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން ފެށީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކުރީ ކޮޅުން ކަމަށާއި، އެންމެ ފުރަތަމަ ފަސްފޮތް (ފުރަތަމަ ވޮލިއުމް) ނުކުންނައިރު، 10 ވަނަ ފޮތާ ހަމައަށް، (ދެވަނަ ވޮލިއުމް) މިހާރު ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށް ދެއްވާފައި ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތިންވަނަ ވޮލިއުމް ލިޔުމުގެ 95 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހާޒް ވިދާޅުވީ މަސްދަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ސަޢޫދިޢަރަބިޔާގެ އައްތަފްސީރުލް މުޔައްސިރު އާއި އަލްމުޚްތަޞަރު ފީ ތަފްސީރިލް ޤުރާނިލްކަރީމް ދެ ފޮތުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިބްނު ކަޘީރުގެ ތަފްސީރާއި ތަފްސީރު ޤުރުޠުބީ ފަދަ ތަފްސީރުތައް ވެސް އެކި މައުޟޫޢޫތަކުގައި ބަލާފައިވާނެ ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ތަފްސީރު ނިމޭ އިރު އޮންނާނީ 06 ވޮލިއުމަށެވެ. ކޮންމެ ފަސްފޮތަކީ ވޮލިއުމެކެވެ. ފުރަތަމަ ވޮލިއުމަކީ 444 ސަފުހާގެ ވޮލިއުމެކެވެ. މި ތަފްސީރުގައި ކޮންމެ އާޔަތެއްގެ ތަފްސީރު ލިޔެފައި ވަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު ކުރުކޮށް ދިވެހިން ބުނެދެވޭނެ ގޮތް ވިސްނައިގެން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ދީނީ މުސްކުޅި ބަހުރުވަ ދޫކޮށް، ސާފުކޮށް ތިލަ ޢިބާރާތް ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާ ލިޔުމުގައި ދެތިން ތަންކޮޅެއްގައި މެނުވީ މުޅިން ވެސް ބޭނުން ކޮށްފައި ހުންނާނީ ތާނަ އަކުރު ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ޢަރަބި ލަޒުފުތައް ލިޔެފައި ހުންނާނީ ތިކިޖެހި ތާނައިން ކަމަށާއި، މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ތަފްސީރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ފަސޭހައަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފޮތް މި ވަގުތު މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕުން ލިބޭނެ ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އަގަކީ 390 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލަސްތަކެއް ނުވެ ގުރުއާން އެމްވީ އެޕްލިކޭޝަނަށް މި ތަފްސީރު ފެންނާނެ ކަމަށް މަހާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް