ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:53
އިޓަލީގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެޓީ
އިޓަލީގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެޓީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
އިޓަލީ އޮތީ ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި
 
ސްޕަލެޓީ ބުނީ، އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ޒުވާން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިމަތިވި އަސަރު މުޅި ޓީމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ އޮތީ ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެޓީ ބުނެފި އެވެ.

ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްޕަލެޓީ ބުނީ، އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ޒުވާން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިމަތިވި އަސަރު މުޅި ޓީމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާ އަމިއްލަ ގޮތުން ވެސް ހިތާމަކުރާ ކަމަށް ސްޕަލެޓީ ބުންޏެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް މޮޅަށް ކުޅޭ، ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންނަށްވުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސްޕަލެޓީ ބުނީ އެކަމުގައި ތާށިވެގެން އިޓަލީ ޓީމަށް ނޯވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މުޅި ޓީމު ކުރިއަށް ދާން ޖެގޭ ކަމަށާއި، އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނާ މެދު މިހާރު ވިސްނަން ޖެހޭނީ އެނބުރި އައުކަން ފާހަގަކޮށް ސްޕަލެޓީ ބުނީ، އެހާ ހިސާބުން އެ ކުޅުންތެރިންގެ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ޓީމަށް ނަގާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމާނީ ކަމަށެވެ. އިޓަލީން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ނަތީޖާ ނެރެން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވަކި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބަރޯސާ ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ސްޕަލެޓީ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ޓީމުގައި ނުތަނަވަސްކަމެއް އޮތް ނަމަވެސް، އިޓަލީ އަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗުން ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި، ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް ސްޕަލެޓީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާތީ، އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ސަންޑްރޯ ޓޮނާލީ އަދި ނިކޮލޯ ޒަނިއޯލޯ ވަނީ އުނިކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މޯލްޓާއާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީން ކުޅުނީ އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ނުލަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މެޗުން އިޓަލީ ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އިޓަލީން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ އިން 23:45 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް