ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:33
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑި ލާ ފުއެންޓޭ
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑި ލާ ފުއެންޓޭ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމު
ބޭނުންވަނީ އަހަރެމެންގެ އެންމެ މޮޅު ވާޝަން: ލުއިސް ޑި ލާ ފުއެންޓޭ
 
ސްކޮޓްލެންޑަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން، ކޮލިފިކޭޝަންގައި ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާއަށް ބެލިނަމަވެސް ފެންނަން އެބައޮތް

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ބޭނުންވަނީ އެމީހުންގެ އެންމެ މޮޅު ވާޝަން ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑި ލާ ފުއެންޓޭ ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ސްޕެއިނުން ސްކޮޓްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ފުއެންޓޭ ބުނީ، ސްކޮޓްލެންޑުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޓަފް ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެ ޓީމަަށް ނުހަނު އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށާއި، އެމީހުންނަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އިދިކޮޅު ޓީމެއް ކަމަށް ފުއެންޓޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ކޮލިފިކޭޝަންގައި އެމީހުން ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާއަށް ބެލިނަމަވެސް އެކަން ފެންނަން އޮތް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން، އެ މެޗުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވެގެން ތިބެން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ފުއެންޓޭ ބުނީ، އޭނާ ބޭނުންވަނީ ސްޕެއިންގެ އެންމެ މޮޅު ވާޝަން އެ މެޗުގައި ފެންނަން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިން ޓީމުގައި ހިމެނޭޭ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސްޕެއިން ޓީމުން ކުރަންއުޅޭ ކަންކަން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ފުއެންޓޭ ބުނީ، އޭނާގެ ޓީމުގައިވެސް ހުނަރުވެރި، މޮޅު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޮޓްލެންޑު ކަހަލަ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ދަނޑުމަތިން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަންގައި ސްޕެއިން އޮތީ ގްރޫޕް އޭގައެވެ. މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި ސްކޮޓްލެންޑު އޮތީ ފަސް މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، 15 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނާގައި އޮތީ ސްޕެއިނެވެ. ހަތަރު މެޗުން ސްޕެއިނަށް ލިބެނީ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ. ސްޕެއިން ތިން މެޗުން މޮޅުވިއިރު، އެއް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް