ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:12
އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ އަވައްތަށް ދަނީ ބިމާ ހަމަވަމުން
އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ އަވައްތަށް ދަނީ ބިމާ ހަމަވަމުން
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތައް އުތުރު ކޮރެއާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
ފަލަސްތީން މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން އައީ ލާއިންސާނީ އެތައް އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ
 
އެ އަރޓިކަލްގައި ފަލަސްތީނުގައި އިސްރާއިލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ މީހުންނާއި، އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ ވާހަކަދައްކާފަ
 
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބަަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އިރު އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ

ފަލަސްތީންގެ ޣައްޒާ އަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތައް އުތުރު ކޮރެއާއިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އަށް ވާގިވެރިވާ މީޑިއާއެއްގައި ރޮޑޮން ސިންމުން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ވަނީ ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއިލާއި ދެމެދުކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅޭގޮތުން އަރޓިކަލް އެއް ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

އެ އަރޓިކަލްގައި ފަލަސްތީނުގައި އިސްރާއިލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ މީހުންނާއި، އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ބުނީ މި ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގަން މެދުވެރިވީ އިސްރާއިލުން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފަލަސްތީނަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފަލަސްތީން މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން އައީ ލާއިންސާނީ އެތައް އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެކަމަށް އޮތް ސުލްހަވެރި ހައްލަކީ ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން ކަމަށް ވެސް އެ ޤައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ފަލަސްތީނުގެ 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް ޝަހީދުވެފައެވެ.

އަދި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބަަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އިރު އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަމަލާތައް މިފަހަރު ވަރުގަދަ ކުރަން ފެށީ ހަމާސް އިން އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އިސްރާއީލުން އައީ ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތްތައް ހިމެނޭހެން އެ ޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. ހުޅަނގުގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން މި ހަނގުރާމައިގައި އިސްރާއީލަށް ތާއީދު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް