ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:18
އިސްރާއިލުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކެނޑިނޭޅިދަނީ ވައިގެމަގުން ހަމަލާތައްދެމުން
އިސްރާއިލުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކެނޑިނޭޅިދަނީ ވައިގެމަގުން ހަމަލާތައްދެމުން
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
ފަލަސްތީނުގެ ޢާއްމުންނަށް ދޭ ކޮންމެ ހަމަލާއަކަށް އިސްރާއީލުގެ ރަހީނަކު ކަތިލާނަން: ހަމާސް
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 687 މީހުން ޝަހީދުވެ 3726 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވޭ

ފަލަސްތީނުގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ ހަމަލާއަކަށް، ހަމާސްއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އިޒްރޭލުގެ ރަހީނަކު ކަތިލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހަމާސް ޖަމާޢަތުން ދީފިއެވެ.

ހަމާސްގެ ހަތިޔާރު އެޅި މީހުން ހަފުތާ ބަންދުގައި ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާއަށް ދަނީ މެދުނުކެނޑި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ދެމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ބުނީ ހަމާސްގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 900 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި 2،600 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެންކްލޭވްއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 687 މީހުން ޝަހީދުވެ 3726 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ، ޔޫކްރެއިން އަދި އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނޭ އިރު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ އެމެރިކާގެ 11 މީހަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ހަމާސްގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ އުބައިދާ ވިދާޅުވީ އެ ޖަމާއަތުން ރަހީނުންނާމެދު އަމަލު ކުރަމުން ދަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމާށާއި، ގައިދީންނަށް އަނިޔާވެރި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުބައިދާ އިންޒާރުދެއްވީ އިސްރާއިލް ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ޢާއްމުންނަށް ހަމަލާދޭނަމަ ފަހަރަކު ގައިދީއަކު އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ކަތިލަމުން ދާނެކަމަށެވެ.

ހަމާސްގެ އިތުރުން އިސްރާއީލުގެ 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ކަމަށް ބުނާ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ގޮފިންވެސް ވަނީ އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި އިސްރާއީލުގެ ރަހީނުންނާ މެދު ވިސްނާނަމަ އާންމުންނަށް ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އިސްރާއީލުގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިންޒާރު ތަކާއެކުވެސް އިސްރާއީލުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުންވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ޣާއްޒާއަށް ދެމުންދާ ފެނާއި، ކަރަންޓާއި، ކާބޯތަކެތި ހިމެނޭހެން ޒަރޫރީ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް