ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 14:34
މީގެ ކުރިން އޮތް ޝަރީއަތަކުން ރުބިއާލޭސް ނުކުންނަނީ
މީގެ ކުރިން އޮތް ޝަރީއަތަކުން ރުބިއާލޭސް ނުކުންނަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެއިން ޤައުމީ އަންހެން ޓީމު
ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ހެކި ބަސް ދެނީ
 
އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި، މަޖުބޫރުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް

ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކި ބަސް ދޭން އެ ސްޕެއިންގެ އަންހެން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި އެވެ.

ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް އެ ޤައުމުގެ ހައި ކޯޓުގައި ފަށާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި، މަޖުބޫރުކުރުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. މައްސަލާގައި ރުބިއާލޭސްގެ ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ، ގަސްތަކާނުލައި، ޖަޒުބާތީ ވަގުތު ކޮޅެއްގައި ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްޕެއިންގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފޯވާޑް ޖެނީ ހާމޯސޯގެ ވަކީލުން ބުނަނީ، ރުބިއާލޭސް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ހާމޯސޯގެ ނުރުހުމުގައި، ގަދަކަމުން ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑު އެހުންތަކެއް ހައި ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް ހާމޯސޯގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިން ޤައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހައި ކޯޓުގައި ހެކި ބަސް ދީފަ އެވެ. މި މައްސަލައިގައި ރުބިއާލޭސްގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ދިފާއުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މިއަހަރު ނިމުނު ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށްފަހު، އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރުބިއާލޭސް ވަނީ ހާމޯސޯގެ ތުންފަތަށް ބޮސްދީފަ އެވެ. އެއާއެކު އެ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައެވެ. ސްޕެއިންގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ރުބިއާލޭސް ދެކޮޅުހެދި އެވެ. އެއާއެކު ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)އިން ވަނީ އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން ހިންގުން ވަނީ ވަގުތޫ ރައީސަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިންގައި މުޒާހަރާތައްވެސް ފެށި އެވެ. އެއާއެކު ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ, ފަހުން ރުބިއާލޭސް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރުބިއާލޭސް ވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާގެ އަމަލު ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް