ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 12:12
އިންޓަ މިއާމީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
އިންޓަ މިއާމީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ޓްވީޓަރ
އިންޓަ މިއާމީ
އިންޓަ މިއާމީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މެސީ ބައިވެރިވޭ!
 
އަނިޔާގެ ސަބަބުން މެސީ ހުރީ ކުޅުމާ ދުރުގައި

އިންޓަ މިއާމީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގައި އިންޓަ މިއާމީން ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން މެސީ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެ މެޗުގައި މެސީ ވަނީ ބަދަލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއާމީން ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗެއްގައި މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ދާދި ފަހުން މިއާމީން ކުޅުނު ޔޫއެސް އޯޕަން ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވެސް މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މިއާމީގެ ކޯޗު ޖެރާޑޯ މާޓިނޯ ބުނީ ފައިނަލްގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މެސީ ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މެޗުގައި މެސީ ކުޅެފައި ނުވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާޓިނޯ ބުނީ ފައިނަލްގައި މެސީ ލައްވާ ނުކުޅުނީ ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭގެ ފަހުން އެމެރިކާ ލީގުގައި މިއާމީން ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެ މެޗުގައި ވެސް މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއާމީ އާއި ހަވާލާދީ އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މެސީ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ނިއު ޔޯކް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ފަރިތަކުރުމުގައި ވެސް މެސީ ވަނީ ބައިވެރިވެފައި ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ. އެ ޓީމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި، ލީގުގައި ދެން މިއާމީން ކުޅޭ މެޗުގައި މެސީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް