ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:13
ޕާކިސްތާން ގައި ބޮންގޮއްވި ސަރަހައްދު
ޕާކިސްތާން ގައި ބޮންގޮއްވި ސަރަހައްދު
އީޕީއޭ
ޕާކިސްތާންގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުން
ޕާކިސްތާންގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން 50 މީހުން މަރުވެ އިތުރު 52 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ
 
ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބަލޮޗިސްތާންގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެހިސާބުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ ހިންގާފައެވެ

ޕާކިސްތާންގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ބަލޮޗިސްތާންގައި މީހަކު އަމިއްލަ ގައިގައި ބޮން ހަރުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން މަރުވެ އިތުރު 52 މީހުންނަށް އަނިޔާތައް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެގައުމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ (صلّى الله عليه وسلّم) ގެ އީދު މީލާދު ފާހަގަކުރީ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށް ވާއިރު ހަމަލާދީފައިވަނީ މިކަން ފާހަގަ ކުރުމަށާ ހުކުރު ނަމާދަށް މިސްކިތަށް މީހުން ޖަމާވި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ކަމަށް ވެއެވެ. ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ބަލޮޗިސްތާން ގެ މަސްޓުންގ ގެ ބޮޑު މިސްކިތެއްގެ ކައިރީގައެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބަލޮޗިސްތާންގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެހިސާބުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ ހިންގާފައެވެ.

މިހަމަލާގެ ޒިންމާއަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕާކިސްތާންގެ ޕެޝާވަރުސިޓީއާކައިރި ހިސާބެއްގައިވެސް މިއަދުވަނީ ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައެވެ. ހަންގޫ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިންހަމަލާގައި މަރުވި އަދި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތަފްސީލްތައް އަދި ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް، ހަމަލާއާގުޅިގެން ވެއްޓުނު މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގެ ދަށުގައި ބަޔަކު ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ހަންގޫ ގެ މިސްކިތަކީ ޕޮލިސް ކޮމްޕްލެކްސް އެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަ މިސްކިތެކެވެ. އެތަނަށް އެއްފަހަރާ އެރެނީ 40 މީހުންނަށް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

ބަލޮޗިސްތާންގައި ދިންހަމަލާ ދިނީ މީހަކު ގައިގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ކަން އެޕްރޮވިންސްގެ ޕޮލިސްޗީފް އަބްދުލް ޚާލިޤް ޝެއިޚް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިންމީހާ ހުއްޓުވަން އުޅުމުގެ ސަބަބުން ސިނިއަރ ޕޮލިސް އޮފިސަރަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަފްޢާނިސްތާން އަދި އީރާނާ އިންވެގެން އޮންނަ ބަލޮޗިސްތާން އަކީ ޕާކިސްތާންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮވިންސެވެ. މި ޕްރޮވިންސްގައި ތަހްރީކޭ ތާލިބާން ނުވަތަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ފަދަ ހަރުކަށި ޖަމާއަތް ތަކުން ދޭ ހަމަލާތައް ދިނުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރުދުވަހުގެ ހަމަލާ ދިނީ އެފަރާތުން ނޫން ކަމަށް ތަހްރީކޭ ޕާކިސްތާން ތާލިބާން އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި ހަމަ މިޑިސްޓްރިކްޓް ގައި މިދިޔަމަހު ހިންގި ބޮންގޮއްވުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި މުސްލިމުންގެ ދީނީ އިމާމެއް ހިމެނޭ ގޮތުން އެގާރަ މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ.     

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް