ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ބަރުދަން ލުއި ކޮށްދޭ، މި ޑްރިންކް ތައްޔާރުކޮށްލަމާ
7 ޖުލައި 2024 | އާދީއްތަ 10:36
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ބައެއް ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިޝަން ލިބުމުގެ އިތުރުން މުޅި ސިއްހަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭ
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ބައެއް ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިޝަން ލިބުމުގެ އިތުރުން މުޅި ސިއްހަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  1. އިނގުރު (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
  2. ލުނބޯ ދިޔަ
  3. ފެން
  4. ކުޑަ ދިރި ކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ އިނގުރުކޮޅު މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. އިނގުރު ދިޔަ ފެލާލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ލުނބޯގެ ދިޔަ އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ދިރިކޮޅެއް އަޅާ ގިރާލާށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު މި ޑްރިންކް ބޭނުންކޮށްލުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް