ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:36
މެރިޓައިމް އޭޝިއާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭގެ ތެރެއިން
މެރިޓައިމް އޭޝިއާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭގެ ތެރެއިން
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
މެރިޓައިމް އޭޝިއާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ
މެރިޓައިމް އޭޝިއާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ: ޅ.އަތޮޅު ސަރވޭކޮށް ނިމިއްޖެ
 
ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން
 
މި ސަރވޭގެ މައުލޫމާތުތައް އެންމެނަށް ފެންނާނޭހެން އޯޕަން އެކްސެސް ޑޭޓާބޭސް އިން ލިބެން ހުންނާނެ
 
މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް 11 އަތޮޅުގެ ސަރވޭކޮށް ނިމިފައިވޭ

ރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މެރިޓައިމް އޭޝިޔާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭއިން ޅ.އަތޮޅު ސަރވޭކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ.

މި ދިރާސާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާއި އެތަކެތީގެ ކުރެހުންތަކާއި، އެކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ ޕްރޮފެސަރ މައިކަލް ފީނަރ އެވެ. 

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒާއި މައިކަލް ފީނަރ މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޖަޕާނުގެ ކިޔޯޓޯ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ސެންޓަރ ފޯ ސައުތްއީސްޓް އޭޝިއަން ސްޓަޑީޒް"ގެ ޓީމް ގުޅިގެންނެވެ.

މިސަރވޭ ގުޅޭގޮތުން ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ ޅ.އަތޮޅުގެ ސަރވޭކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް 11 އަތޮޅުގެ ސަރވޭކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، ލ، ސ، ޏ އަދި މާލެ ފިޔަވައި ކ.އަތޮޅު ކަމަށް އެމަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.

މި ސަރވޭގެ މައުލޫމާތުތައް އެންމެނަށް ފެންނާނޭހެން އޯޕަން އެކްސެސް ޑޭޓާބޭސް އިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އާއްމު ރައްޔިތުން މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

މިސެޝަންތަކުގައި ނައްތާލި ވެވުތަކާއި ތަޅާލި ކުރެހުން އެޅި ގައުތަކާ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތީގެ މުހިންމުކަން ބުނެދެވުނު ކަމަށާއި، އާސާރުން ރަށަށް ނަފާ އާއި މަންފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ބުނެދެއެވެ. އަދި ނެތިވާން ގާތްވެފައި ހުރި އެތައް އާސާރީ ތަންތަނެއްގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން އަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ރަށްރަށުގައި ހުރި އާސާރީ ބިނާތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ވެސް ދަނީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް