ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:26
ފައިނަލްގެ ކުރިން އިންޓަ މިއާމީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ފައިނަލްގެ ކުރިން އިންޓަ މިއާމީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ރޮއިޓާސް
އިންޓަ މިއާމީ
ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ވެސް މެސީ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫން: މާޓިނޯ
 
ޓީމުގެ މެޑިކަލް ޓީމުން އެދުނީ އަރާމު ކުރުމަށް މެސީ އަށް ވަގުތު ދިނުމަށް

ޔޫއެސް އޯޕަން ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި، އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ބުއްދިވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖެރާޑޯ މާޓިނޯ ބުނެފި އެވެ.

ފައިނަލްގައި ހިއުސްޓަން ޑައިނަމޯސްއާ ވާދަކޮށް މިއާމީ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއްގައި މެސީ ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނުއިރު، ފައިނަލްގެ ކުރިން މާޓިނޯ ބުނީ މެސީއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ފަހު ވަގުތު ކަމަށެވެ. ފަހު ވަގުތު މާޓިނޯ ނިންމީ ފައިނަލްގައި މެސީ ނުކުޅުވުމަށެވެ. ފައިނަލް މެޗު ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު މެސީ އިނީ ރޮސްޓްރޮމްގައި މެޗު ބަލާށެވެ.

Advertisement

ފައިނަލަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން މާޓިނޯ ބުނީ، މެސީ ލައްވާ ކުޅުވުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ. މެޗުގެ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަކީ އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެންމެ މުހިންމު ގޮތެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މާޓިނޯ ބުނީ، ޓީމުގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓުމަންޓުން މެސީ ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ހަމައަށް، މެޗަކަށްފަހު މެޗެއް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީގެ އަނިޔާ އެހާ ސީރިއަސްކަމަށް ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް، ރިސްކު ނެގުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމުގެ މެޑިކަލް ޓީމުން އެދުނީ އަރާމު ކުރުމަށް މެސީ އަށް ވަގުތު ދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް މާޓިނޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދަައްކަމުން އަންނިކޮށް، މެސީ އަށް ވަނޯ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އެ އަނިޔާގެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މެސީގެ ކަކުލުގެ ޓިޝޫ އަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މިއާމީއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް