ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:23
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް
ރައީސް ސާލިހަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓު: ޝައިޚް އިލްޔާސް
 
ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރެއްވުމެއްނެތި ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވި
 
އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވާ
 
އުދަނގޫ ހާލަތުގައިވެސް ކެތްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓު ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސާލިހަކީ ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓު ކަމަށާއި، އެކަން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ސާބިތުކޮށްދީފައި ވާކަމަށެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ވަބާއެއް ކަމަށްވާ ކޮވިޑް-19އަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، އެ ދުވަސްތަކުގައި ރައީސް ސާލިހު އިސްކުރެއްވީ ރައްޔިތުން ކަމަށާއިި، އުދަނގޫ ދަތި ހާލުގައިވެސް ކެތްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ދެއަހަރު ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގެއްލިގެންދިޔަކަން އިލްޔާސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކޮށްދެއްވި ކަމަށާއި، ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރެއްވުމެއްނެތި ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވި ކަމަށާއި، ޚިޔާލާއި ފިކުރު ތަފާތުވި ނަމަވެސް ހައްގުތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ދައުރެއް ރައީސް ސާލިހަށް ހޯއްދަވައިދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ގެނެސްދެއްވާނެ ވެރިއަކީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ ޝައިޚް އިދްރީސްވެސް ވިދާޅުވި، ދަރިފުޅާއޭ މިގައުމުގެ އަމާންކަން ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްޗޭ. ޅެމެއްވެސް ހައްދަވާދެއްވާފަ ވަޑައިގެންނެވީ. މާތްﷲ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާށި! އެކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބުމަށް އަޅުގަނޑު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އާދޭހާއެކު އެދެން. އާއްމުގޮތެއްގަ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދެން.
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ނާމާން ދުވަސްތަކަށް ދާން ބޭނުންނުވާނަމަ މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓުދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މާޒީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ވޯޓު ދިނުމަށް އިލްޔާސް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
25%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް