ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:37
މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން ރައީސްއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން ރައީސްއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
މާފަރުފަޅު ތަރައްގީކުރަން ނިންމުން
މަހިބަދޫ ކައިރީގައި އޮތް މާފަރުފަޅު ހިއްކައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ރައީސް ނިންމައިފި
 
އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ
 
ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި

އދ. މަހިބަދޫ ކައިރީގައި އޮތް މާފަރުފަޅު ހިއްކައި, މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި މަހިބަދޫ ކައިރީގައި އޮތް މާފަރުފަޅު ހިއްކައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން އެތަން ތަރައްގީކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސާލިހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް މި ނިންމެވުން ނިންމަވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މީގެ ކުރިން މަހިބަދޫ ކައުންސިލާއި، އެރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވެސް ވަނީ، މަހިބަދުއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން އެރަށުގައި މި ވަގުތު ބާވެ، ވީރާނާ ވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ތަޅާލައި، އެ ތަނުގައި ހައުސިންގ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި، ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ، 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ދެވަނަ ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި މަހިބަދުއާ ވިދިގެން އޮންނަ މާފަރުފަޅު، ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް