ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:36
"ޗައިލްޑްކެއާ ސްޕޭސް"ގައި ރައީސްގެ އަބިކަނބަލުން ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވަނީ
"ޗައިލްޑްކެއާ ސްޕޭސް"ގައި ރައީސްގެ އަބިކަނބަލުން ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވަނީ
އަރބަންކޯ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރު
ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން، އަރބަންކޯ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
ނަމާދުކުރުމާއި ކިޔެވުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އަދި ނިދުމާއި ކެއުންފަދަ އިންތިޒާމްތައް އެތަނުގައި ހިމެނޭ
 
ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާފައިވާ ތަނެއް
 
މިފަދަ ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ ސެންޓަރު ހުޅުވީ ސްޓެލްކޯގައި

މަސައްކަތު ގަޑީގައި އަރބަންކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުދިން ބެލުމަށްޓަކައި އަބަންކޯ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރު ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެކަމަނާ ވަނީ އެ ސެންޓަރުގައި އެވަގުތު ތިބި ތުއްތު ކުދިންނާއެކު ވަގުތުގޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވާފައެވެ.

އޮފީސް މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދަރިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމާދުކުރުމާއި ކިޔެވުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އަދި ނިދުމާއި ކެއުންފަދަ އިންތިޒާމްތަކާއެކު ހުޅުވި އެ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފަހި ފުރުޞަތު ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާފައިވާ ތަނެކެވެ.

Advertisement

އަރބަންކޯ އިން ބުނީ އެ ސެންޓަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ ދަރިން ތިބޭ މުވައްޒަފުން އެމީހުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭއިރު އެކުދިން ބެލޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ވެސް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. އެތަނުގައި ކުދިން ބަލަހައްޓަން ތަމްރީންކޮށްފައިވާ 3 މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށާއި އެތަން ޚާއްޞަކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 3 އަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ކަމަށް ވެސް އަރބަންކޯ އިން ބުނެއެވެ. މި ޚިދުމަތަކީ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

މިފަދަ ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ ސެންޓަރު ހުޅުވީ ސްޓެލްކޯގައެވެ. މިހާރު އެމްޕީއެލްގައިވެސް ވަނީ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރެއް ހުޅުވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް