ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 20:55
ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އަރބަންކޯ
ވަގުތީ މިސްކިތެއް އެޅުން
ރޯދައަށް، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު ވަގުތީ މިސްކިތެއް
 
ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި އަޅާ މި ވަގުތީ މިސްކިތަކީ 150 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާބަންކޯއިން ފަށައިފިއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި އަޅާ މި ވަގުތީ މިސްކިތަކީ 150 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ. އެގޮތުން މި މިސްކިތް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ޕާކު ހުންނަ ސަރަހައްދާ އިންވެގެން އޮންނަ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އަރބަންކޯ

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާބަންކޯއިން "އެކްސް"ގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބައި ވަކިކޮށް ހަދަމުންދާ މި މިސްކިތުގައި 150 މީހުންގެ ޖާގަ ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން އެ ވަގުތީ މިސްކިތް ނިންމުން ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މިވަގުތަށް ދާއިމީ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރީ އެންމެ މިސްކިތެކެވެ. އަދި ވަގުތީ އެހެން މިސްކިތެއް މިހާރު ވެސް ހުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް