ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 00:16
ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް
ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް
ޤައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް
ޤައުމީ މުބާރާތްވެސް ސިފައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
ޤައުމީ ލީގުވެސް ހޯދީ ސިފައިން

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޤައުމީ ލީގުގެވެސް ޗެމްޕިއަން ސިފައިން ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އާބަންކޯ 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް 25-22 ން ސިފައިން ގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށް, ޖެހިގެން އައި ސެޓް 25-23 ން އާބަންކޯ ހޯދިއެވެ. އެންމެ ވާދަވެރިވި ތިންވަނަ ސެޓް ނިންމަން ދެޓީމަށްވެސް ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. ސެޓް 26-24 ން ގެންދިޔައީ ސިފައިންނެވެ. ހަތަރުވަނަ ސެޓް ފެނުނީ ފަސޭހަކޮށެވެ. ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑްގައި އޮވެ ކުޅެމުން ގޮސް, ސެޓް ނިންމީވެސް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައެވެ. އެއީ 25-20 ނެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް) އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއަކީ ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މުބައްޝަރު ރަޒާ އެވެ. މުބާރތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ ހުސައިން ރައްޒާން އެވެ. ފައިނަލް މެޗށްފަހު ސިފައިންގެ ޓީމްގެ ކޯޗު އަބުދުالله ޖުނައިދު ބުނީ ސިފައިންގެ ޓީމްގެ ތަފާތަކީ އަބަދުވެސް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުން ކަމަށެވެ. އާބަންކޯގެ ކޯޗު ހުސައިން ޝަރީފް ބުނީ މިއަދު މިއީ އާބަންކޯގެ ދުވަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް