ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:40
މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު، ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް މެސީ އާއެކު
މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު، ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް މެސީ އާއެކު
ޓްވީޓަރ
ޕީއެސްޖީ
މެސީގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ނުކުރީ ފްރާންސް އަށް އިހުތިރާމް ކުރަން: ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ
 
ސަބަބަކީ މެސީ އަދި އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރީ ފްރާންސް ބަލިކޮށްފައި ކަމަށް ވުމުންނާއި، އެ ޓީމުގައި މެސީ އާއެކު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބީ ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ނުކުރީ، ފްރާންސް އަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އާއެކު މެސީ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އޭނާ ހުރީ ޕީއެސްޖީގަ އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ޕީއެސްޖީގެ ރަސްމީ ދަނޑުގައި މެސީ އާއެކު ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތަށް އެދުނު ނަމަވެސް، ޕީއެސްޖީން ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެ އެވެ. މިހާރު އިންޓަ މިއާމީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މެސީ ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގައި އޭނާ ބުނީ، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކާމިޔާބީ ކުލަބުން ފާހަގަ ނުކުރަނީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީގެ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު މެސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރި ކަމަށާއި، އެ ވީޑިއޯ ކުލަބުން އާންމު ވެސް ކުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އާންމުންނަށް ނޭންގޭނެހެން ވަކިން ވެސް މެސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ، ޕީއެސްޖީ އަކީ ފްރާންސް އަށް ނިސްބަތްވާ ކުލަބެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދަނޑު މަތީގައި މެސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ދެކިލައްވަ އެވެ. ސަބަބަކީ މެސީ އަދި އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރީ ފްރާންސް ބަލިކޮށްފައި ކަމަށް ވުމުންނާއި، އެ ޓީމުގައި މެސީ އާއެކު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް މެސީ އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީގައި މެސީ ކުޅުމަކީ ކުލަބަށް ލިބުނު ފަޚުރެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރީ ފްރާންސް ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ. ފްރާންސް ޓީމުގައި މެސީ އާއެކު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކީ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް