ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:42
އޯލަންޑް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އޯލަންޑް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ ލީގު
އޯލަންޑް ސިޓީ ކައިރިން އިންޓަ މިއާމީ އެއްވަރު
 
އޯލަންޑް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް މިއާމީން

މޭޖާ ލީގް ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު) ގައި އޯލަންޑް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިއާމީ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ ލީގުގައި އެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މެސީ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް އަންނަނީ ހަދަމުންނެވެ.

Advertisement

އޯލަންޑް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް މިއާމީންނެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑޭވިޑް އޮޗޯ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބިފަ އެވެ. މިއާމީން ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޯލަންޑް ސިޓީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޑުންކަން މެކް ގުއާ އެވެ. އޯލަންޑް ސިޓީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި ފަހުން، މިއާމީގެ ލިއޮނާޑޯ ކަމްޕަނާ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

މިއާމީ އަށް ދެން އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ޔޫއެސް އޯޕަން ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް